RESTAURATIE EN CONSERVATIE

RESTAURATIE

Een restauratie is nodig als er in een uurwerk onderdelen ontbreken, het vuil is, of het onderhevig is aan grote slijtage en niet meer functioneert.

In de eerste plaats bestuderen wij het object zelf en doen eventueel gedegen onderzoek in de literatuur, eigen documentatie of die van collega’s en soms in archieven en musea om een beeld te krijgen van de gedachtegang en stijl van de desbetreffende maker. Dit is nodig om ontbrekende onderdelen zo goed mogelijk te laten passen.

CONSERVATIE

Naar wens kan, in overleg met de opdrachtgever, een uurwerk door ons worden geconserveerd in de staat waarin het zich bevindt. Het patine wordt behouden en ook alle veranderingen die er tijdens het bestaan van het object aan zijn toegevoegd blijven gehandhaafd. Eigenlijk kun je stellen dat naast het object de geschiedenis - dat wat er voorgevallen is in het ‘leven’ van het object - net zo belangrijk is en verdient te worden behouden. Al deze voorvallen, maar soms ook inbreuken op de integriteit van het object, worden geconserveerd en gedocumenteerd in een verslag.

Uiteraard is een combinatie van restauratie en conservatie ook een mogelijkheid.